פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קמ ט

"מאוי רשע" - עמלק הרשע

"זממו אל תפק" - מחשבתו אל תצליח

"ירומו סלה" - כי יתגאו סלה ורבותינו פירשו זממו לשון רסן הזומם את פי הגמל ולשון משנה הוא

"אל תפק" - אל תוציא מלחייו