קטע:רש"י על תהלים קמ ו

"וחבלים פרשו רשת" - דרך הרשת לקשור חבל ארוך בראשה והציד כשרואה את העופות שוכנים תחת הרשת מושך החבל והרשת נופל על העופות

"ליד מעגל" - אצל נתיבתי ופעמי

"ליד" - אצל כמו (שמואל ב יד) ראו חלקת יואב על ידי