קטע:רש"י על תהלים קמט ו

"רוממות אל בגרונם" - והם לחרב פיפיות בידם