קטע:רש"י על תהלים קמז יד

"חלב חטים" - טוב חטים שמנים