פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קמז טז

"כפור" - גליז"א בלע"ז