קטע:רש"י על תהלים קמו י

"ימלך ה' לעולם" - יקיים את מלכותו בשמירת בניו