קטע:רש"י על תהלים קמו ו

"השומר אמת לעולם" - לסוף דורות רבים הוא מקיים ושומר אמיתת הבטחתו