קטע:רש"י על תהלים קמו ב

"אזמרה לאלהי בעודי" - בעוד אני חי