קטע:רש"י על תהלים קמה ו

"ועזוז נוראותיך יאמרו" - וגם אני גדולתך אספרנה