קטע:רש"י על תהלים קמד טו

"שככה לו" - שכל טובה הזאת שלו