קטע:רש"י על תהלים קמד ג

"מה אדם" - מה פרס וישמעאל לפניך כי ידעתם להרבות להם גדולה