קטע:רש"י על תהלים קמג ט

"אליך כסיתי" - תלאותי אני מכסה מכל אדם להגידם אליך