קטע:רש"י על תהלים קמג ז

"כלתה רוחי" - המתאוה ואינו משיג קרוי כליון עינים וכליון רוח