קטע:רש"י על תהלים קמא י

"יפלו במכמוריו רשעים" - יפול הרשע עצמו במכמוריו שהוא פורש לרגלי