קטע:רש"י על תהלים קמא ד

"אל תט לבי" - אל יהיה נוטה לרע

"את אישים" - עם אנשים (מצאתי)

"ובל אלחם במנעמיהם" - ולא אהיה מיסב בסעודתם