קטע:רש"י על תהלים קמא ג

"שיתה ה' שמרה לפי" - בהתפללי לפניך להיותי מדבר צחות שיהיו לרצון

"דל שפתי" - היא שפה העליונה (כמו דלתות שפתי)