קטע:רש"י על תהלים קמא ב

"משאת כפי" - מה שאני נושא כפי אליך