קטע:רש"י על תהלים קל ה

"קויתי ה' קותה נפשי" - קווי אחר קווי כעין (לעיל כ"ז) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה כעין משומרים לבקר שומרים לבקר