קטע:רש"י על תהלים קלט כד

"אם דרך עוצב וגו'" - אם דרך מעצבה וקלקול בי