קטע:רש"י על תהלים קלט כ

"ימרוך למזמה" - מזכירים שמך על כל מחשבות רעתם ומכנים אלהותך לע"ז

"נשוא לשוא" - כמו נשאו לשוא

"עריך" - אויביך נשאו לשוא אויביך את שמך