קטע:רש"י על תהלים קלט יט

"אם תקטל וגו'" - הלואי ותקטול את עמלק הרשע