פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קלט יב

"כחשיכה כאורה" - שניהם שוין לך