קטע:רש"י על תהלים קלח ו

"יידע" - ייסר כמו ויודע בהם את אנשי סכות