קטע:רש"י על תהלים קלו כה

"נותן לחם" - רמז כאן חסד (כל המעשים)