קטע:רש"י על תהלים קלו כד

"ויפרקנו" - מתוכם והפליא לנו כל זה