פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קלו יג

"לגזרים" - י"ב קרעים לי"ב שבטים