קטע:רש"י על תהלים קלב יח

"יציץ" - יאיר כמו ונוצצים כעין נחושת (יחזקאל א')