קטע:רש"י על תהלים קלב י

"אל תשב פני משיחך" - שלמה בבואו להכניס שם את הארון