פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קלב ה

"עד אמצא מקום" - עד שיודע היכן יהיה מקום מקדש (מצאתי)