קטע:רש"י על תהלים קלא ב

"שויתי ודוממתי" - עליך נפשי כגמול שהוא נתון עלי אמו גמול יונק שדים

"כגמול עלי נפשי" - נפשי בקרבי לנגדך כיונק שדי אמו