קטע:רש"י על תהלים קכ ז

"אני שלום" - עמהם

"וכי אדבר" - עליהם שלום המה באים להלחם בי