קטע:רש"י על תהלים קכח ה

"מציון" - שהוא שער השמים

"בטוב ירושלים" - ושמחת בכל הטוב