קטע:רש"י על תהלים קכו ו

"הלוך ילך ובכה וגו'" - כך ישראל זורעין לפני הקב"ה צדקה בדמעה בגלות וברנה יקצורו כשתשלם משכורתם לעתיד