פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קכה ה

"והמטים עקלקלותם" - על הבריות למצוא עלילות רשע יוליכם ה' את פועלי און