קטע:רש"י על תהלים קכד ז

"נפשינו נמלטה" - מהם כצפור אשר נמלטה מפח יוקשים