פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קכב ו

"שאלו שלום ירושלים" - ואמרו לה ישליו אהביך ויהי שלום בחילך