קטע:רש"י על תהלים קיט קמא

"צעיר אנכי ונבזה" - כד"א (שמואל א יז) ודוד הוא הקטן נבזה אני להקטין עצמי אצל עוסקי תורה להתלמד כי פקודיך לא שכחתי מלסלסל ומלפלפל בהם בצדקתך שבתוכן צדק ואמת עולמית ואף כי מצאוני צרות היו הם עסקי ולעולם הבינני צדקם ואחיה בהם כי היא חייך וגו' (דברים ל')