פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט קלט

"צמתתני קנאתי" - הקנאה שאני מקנא לשמך על השוכחי דבריך היא צומתה אותי ומקנטת אותי בהם (מצאתי)