פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט קיג

"סעפים שנאתי" - חושבי מחשבות און כמו (איוב כ') לכן שעיפי ישיבוני (מלכים א י"ח) על שתי הסעיפים כשאתה קורא סעיפים הוא שם המחשבה וכשאתה קורא סעפים נופל הל' על החושבים אותם (קיז)

"ואשעה בחקיך" - ואתעסק כמו ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה') ד"א ואשעה לשון ספור ושנון כדמתרגמינן ולשנינה ולשועין (קיח)

"סלית" - רמסת נתתם למרמס כמו סלה כל אבירי ה' (איכה א)