פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט קז

"נעניתי" - נעשיתי עני ושפל כמו לענות מפני (שמות י') וענה גאון ישראל בפניו (הושע ה') תרגום יונתן וימאך ועני תשוב כמת לפיכך חייני כדבריך נעניתי חולי הוא שמטרף את הדעת ושמו עניה בלשון משנה