קטע:רש"י על תהלים קיט קא

"כלאתי רגלי" - מנעתי כמו (שמואל א כ"ה) אשר כליתני היום מבוא בדמים