קטע:רש"י על תהלים קיט צט

"שיחה לי" - כל שיחתי היתה בם