קטע:רש"י על תהלים קיט סט

"טפלו עלי שקר" - חברו עלי שקר וכן ותטפל על עוני (איוב יד)