קטע:רש"י על תהלים קיט נח

"חליתי פניך" - בלשון חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו (איכה ג')