פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט נז

"לשמר דבריך" - קיים דבריך שיחלתני בכך אתה חלקי