פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט נב

"משפטיך מעולם" - שאתה מביא יסורין וחוזר מחמתך וסולח ועל כן אתנחם