קטע:רש"י על תהלים קיט מה

"ואתהלכה ברחבה" - בהלכה מרווחת ופושטת בישראל

"דרשתי" - בקשתי