פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט מא

"ויבואני" - תשועתך תבא אלי כאמרתך שהבטחתני