פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט לח

"הקם לעבדך אמרתך" - אשר הבטחתני

"אשר ליראתך" - שאהיה אני וזרעי יראי שמך שעל מנת כן הבטחתני אם ישמרו בניך את דרכם וגו' (מלכים א ב')