פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיט יט

"גר אנכי בארץ" - ימים מועטים

"אל תסתר ממני" - מצותך הנעלמות שאוכל לקיימם שאם לא עכשיו אימתי